-
تعداد يافت شده (۳۶۰)
صفحه ۱ از ۳۰
12داستان

12داستان

ناشر : نيلوفر

نويسنده: گلي ترقي

قیمت : ۹۵۰۰۰۰ ریال

1984

1984

ناشر : نيلوفر

نويسنده: جورج اورول - مترجم: صالح حسيني

قیمت : ۲۲۵۰۰۰۰ ریال

آبروي از دست رفته كاتريف بلوم يا خشونت چگونه شكل مي‌گيرد و به كجا مي‌انجامد

آبروي از دست رفته كاتريف بلوم يا خشونت چگونه شكل مي‌گيرد و به كجا مي‌انجامد

ناشر : نيلوفر

نويسنده: هاينريش بل - مترجم: حسن نقره‌چي

قیمت : ۳۸۰۰۰۰ ریال


آتش زندان

آتش زندان

ناشر : نيلوفر

نويسنده: ابراهيم دمشناس

قیمت : ۲۲۵۰۰۰۰ ریال

آداب بي‌قراري

آداب بي‌قراري

ناشر : نيلوفر

نويسنده: يعقوب يادعلي

قیمت : ۹۵۰۰۰۰ ریال

آدم اول

آدم اول

ناشر : نيلوفر

نويسنده: آلبر كامو - مترجم: منوچهر بديهي

قیمت : ۲۸۵۰۰۰۰ ریال


آرزوهاي بر باد رفته

آرزوهاي بر باد رفته

ناشر : نيلوفر

نويسنده: اونوره‌دو بالزاك - مترجم: سعيد نفيسي

قیمت : ۳۶۵۰۰۰۰ ریال

آژاكس: اقتباسي نو از نمايشنامه‌ي آژاكس سوفكل

آژاكس: اقتباسي نو از نمايشنامه‌ي آژاكس سوفكل

ناشر : نيلوفر

نويسنده: رابرت اولتا - مترجم: عباس اكبري

قیمت : ۷۵۰۰۰۰ ریال

آفرينش (رمان تاريخي)

آفرينش (رمان تاريخي)

ناشر : نيلوفر

نويسنده: گور ويدال - مترجم: عبدالحميد سلطانيه

قیمت : ۲۵۵۰۰۰۰ ریال


آقاي فريدمن كوچك و داستان‌هاي ديگر

آقاي فريدمن كوچك و داستان‌هاي ديگر

ناشر : نيلوفر

نويسنده: توماس مان - مترجم: حسن نقره‌چي

قیمت : ۶۵۰۰۰۰ ریال

آمرزش زميني

آمرزش زميني

ناشر : نيلوفر

نويسنده: يعقوب يادعلي

قیمت : ۲۲۵۰۰۰ ریال

آناكارنينا 2 جلدي

آناكارنينا 2 جلدي

ناشر : نيلوفر

نويسنده: لي‌يو تالستوي - مترجم: سروش حبيبي

قیمت : ۹۵۰۰۰۰۰ ریال