-
تعداد يافت شده (۲۷۶)
صفحه ۱ از ۲۳
12داستان

12داستان

ناشر : نيلوفر

نويسنده: گلي ترقي

قیمت : ۳۸۵۰۰۰ ریال

1984

1984

ناشر : نيلوفر

نويسنده: جورج اورول - مترجم: صالح حسيني

قیمت : ۶۸۰۰۰۰ ریال

آبروي از دست رفته كاتريف بلوم يا خشونت چگونه شكل مي‌گيرد و به كجا مي‌انجامد

آبروي از دست رفته كاتريف بلوم يا خشونت چگونه شكل مي‌گيرد و به كجا مي‌انجامد

ناشر : نيلوفر

نويسنده: هاينريش بل - مترجم: حسن نقره‌چي

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال


آداب بي‌قراري

آداب بي‌قراري

ناشر : نيلوفر

نويسنده: يعقوب يادعلي

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

آدم اول

آدم اول

ناشر : نيلوفر

نويسنده: آلبر كامو - مترجم: منوچهر بديهي

قیمت : ۶۵۰۰۰۰ ریال

آفرينش

آفرينش

ناشر : نيلوفر

نويسنده: گور ويدال - مترجم: عبدالحميد سلطانيه

قیمت : ۲۵۵۰۰۰۰ ریال


آقاي فريدمن كوچك

آقاي فريدمن كوچك

ناشر : نيلوفر

مترجم: حسن نقره‌چي - نويسنده: توماس مان

قیمت : ۱۶۵۰۰۰ ریال

آمرزش زميني

آمرزش زميني

ناشر : نيلوفر

نويسنده: يعقوب يادعلي

قیمت : ۲۲۵۰۰۰ ریال

آناكارنينا 2 جلدي

آناكارنينا 2 جلدي

ناشر : نيلوفر

مترجم: سروش حبيبي - نويسنده: لي‌يو تالستوي

قیمت : ۳۵۰۰۰۰۰ ریال


آناكارنينا 2 جلدي(رقعي)

آناكارنينا 2 جلدي(رقعي)

ناشر : نيلوفر

مترجم: سروش حبيبي - نويسنده: لي‌يو تالستوي

قیمت : ۲۴۵۰۰۰۰ ریال

آينه‌هاي شهر

آينه‌هاي شهر

ناشر : نيلوفر

نويسنده: اليف شافاك - مترجم: تهمينه زاردشت

قیمت : ۳۸۰۰۰۰ ریال

آيين‌ها و نمادهاي تشرف: اسرار تولد و تولد دوباره

آيين‌ها و نمادهاي تشرف: اسرار تولد و تولد دوباره

ناشر : نيلوفر

نويسنده: ميرچا الياده - مترجم: ماني صالحي‌علامه

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال