-


آسانا، پراناياما، مودرا، باندا (ساتياناندا يوگا)


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9786226973076

نوبت چاپ 2 -

تعداد صفحات :584

سال انتشار: 1399

قيمت :2000000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :2000000 ريال
کد کتاب:154748    محل کتاب:B24/1
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید