-
تعداد يافت شده (۴)
صفحه ۱ از ۰
تجزيه و تحليل مسائل آناليز و طراحي سازه‌هاي بتن آرمه

تجزيه و تحليل مسائل آناليز و طراحي سازه‌هاي بتن آرمه

ناشر : فدك ايساتيس

نويسنده: فرزانه طهموريان

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

حل مسائل سازه‌هاي بتن آرمه

حل مسائل سازه‌هاي بتن آرمه

ناشر : اركان دانش

نويسنده: داود مستوفي‌نژاد - تهيه كننده: سعيد بهرامي

قیمت : ۹۰۰۰۰۰ ریال

حل مسائلي در بتون 1 و مصالح اجرايي

حل مسائلي در بتون 1 و مصالح اجرايي

ناشر : ادبستان

نويسنده: محمدعلي سعيديان

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال


طراحي سازه‌هاي بتن آرمه (تكنولوژي، آناليز و طراحي، قالب‌بندي)

طراحي سازه‌هاي بتن آرمه (تكنولوژي، آناليز و طراحي، قالب‌بندي)

ناشر : گسترش علوم پايه

نويسنده: اميد اكرامي

قیمت : ۶۸۰۰۰ ریال