-
تعداد يافت شده (۱۶)
صفحه ۱ از ۱
اصول حسابداري

اصول حسابداري

ناشر : مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي

نويسنده: مصطفي علي‌مدد - نويسنده: نظام‌الدين ملك‌آرايي

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

اصول حسابداري

اصول حسابداري

ناشر : مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي

نويسنده: مصطفي علي‌مدد - نويسنده: نظام‌الدين ملك‌آرايي

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال

اصول حسابرسي

اصول حسابرسي

ناشر : مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي

مترجم: عباس ارباب‌سليماني - نويسنده: والتر ميگز

قیمت : ۸۰۰۰۰۰ ریال


اصول حسابرسي

اصول حسابرسي

ناشر : مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي

مترجم: عباس ارباب‌سليماني - نويسنده: والتر ميگز

قیمت : ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي: آيين رفتار حرفه‌اي

اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي: آيين رفتار حرفه‌اي

ناشر : مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال


تئوري حسابداري

تئوري حسابداري

ناشر : مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي

نويسنده: رضا شباهنگ

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

تئوري حسابداري

تئوري حسابداري

ناشر : مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي

نويسنده: رضا شباهنگ

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

حسابداري شركتهاي سهامي

حسابداري شركتهاي سهامي

ناشر : مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي

نويسنده: رضا نظري

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال


حسابداري صنعتي

حسابداري صنعتي

ناشر : مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي

نويسنده: ميلتون آسري - نويسنده: آدولف ماتز

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

حسابداري صنعتي: هزينه‌يابي، ارزيابي عملكرد و تصميم‌گيري

حسابداري صنعتي: هزينه‌يابي، ارزيابي عملكرد و تصميم‌گيري

ناشر : مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي

نويسنده: عزيز عالي‌ور

قیمت : ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

حسابداري قراردادهاي بلندمدت پيمانكاري

حسابداري قراردادهاي بلندمدت پيمانكاري

ناشر : مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي

نويسنده: مصطفي علي‌مدد - نويسنده: نظام‌الدين ملك‌آرايي

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال