-

حسابداري قراردادهاي بلندمدت پيمانكاري


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789648734416

نوبت چاپ 22 - رحلي (شوميز) -

تعداد صفحات :443

سال انتشار: 1399

قيمت :180000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :180000 ريال
کد کتاب:112935    محل کتاب:F29/5------B55/4
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید