-
تعداد يافت شده (۱۱۱)
صفحه ۱ از ۹
 فهرست واژگان دانشگاهي

فهرست واژگان دانشگاهي

ناشر : حتمي

نويسنده: مهدي خداپرست‌تهامي - نويسنده: ندا مهتري

قیمت : ۲۲۵۰۰۰ ریال

1500 تست ارشد و دكتري فيزيولوژي و تغذيه ورزشي

1500 تست ارشد و دكتري فيزيولوژي و تغذيه ورزشي

ناشر : حتمي

نويسنده: مهدي محسن‌زاده،

قیمت : ۱۰۹۰۰۰۰ ریال

677 واژه پركاربرد در تربيت‌بدني و علوم ورزشي

677 واژه پركاربرد در تربيت‌بدني و علوم ورزشي

ناشر : حتمي

نويسنده: فرشيد طهماسبي - نويسنده: امير وزيني‌طاهر

قیمت : ۷۹۰۰۰۰ ریال


Applied technical contexts in PE & Sport scienced :متون تخصصي كاربردي در تربيت بدني و علوم ورزشي

Applied technical contexts in PE & Sport scienced :متون تخصصي كاربردي در تربيت بدني و علوم ورزشي

ناشر : حتمي

نويسنده: محمدرضا اسد - نويسنده: فرزاد سارابيگي

قیمت : ۱۷۵۰۰۰ ریال

SPSS در تربيت بدني

SPSS در تربيت بدني

ناشر : حتمي

نويسنده: عبدالحميد دانشجو - نويسنده: رضا نوبخت

قیمت : ۵۹۰۰۰۰ ریال

آمادگي جسماني و بدنسازي براي دختران

آمادگي جسماني و بدنسازي براي دختران

ناشر : حتمي

نويسنده: نعيما خواجوي - نويسنده: شهناز ايزدمهر

قیمت : ۸۹۰۰۰۰ ریال


آمادگي جسماني و تمرينات هوازي در آب

آمادگي جسماني و تمرينات هوازي در آب

ناشر : حتمي

نويسنده: تامن‌هيرو شيميزو، - مترجم: عفت لطفي‌پور

قیمت : ۱۴۹۰۰۰۰ ریال

آموزش تكواندو

آموزش تكواندو

ناشر : حتمي

نويسنده: لقمان كشاورز

قیمت : ۱۷۵۰۰۰ ریال

آناتومي انسان ويژه دانشجويان تربيت‌بدني

آناتومي انسان ويژه دانشجويان تربيت‌بدني

ناشر : حتمي

نويسنده: صديقه اسلامي - نويسنده: جمشيد همتي

قیمت : ۱۰۹۰۰۰۰ ریال


آناتومي تمرينات قدرتي

آناتومي تمرينات قدرتي

ناشر : حتمي

نويسنده: فردريك دلاوير - مترجم: احمد نيك‌روان

قیمت : ۱۴۹۰۰۰۰ ریال

آناتومي شنا

آناتومي شنا

ناشر : حتمي

نويسنده: ايان مك‌لود - مترجم: حيدر صادقي

قیمت : ۲۹۱۰۰۰ ریال

آناتومي و فيزيولوژي انسان (هولز)

آناتومي و فيزيولوژي انسان (هولز)

ناشر : حتمي

نويسنده: د شي‌ير؛ - مترجم: خسرو ابراهيم؛

قیمت : ۲۴۹۰۰۰۰ ریال