-
تعداد يافت شده (۷۹)
صفحه ۱ از ۷
 ميراث داران گوگول: چهارمقاله از توماس مان درباره ادبيات روسيه

ميراث داران گوگول: چهارمقاله از توماس مان درباره ادبيات روسيه

ناشر : آگاه

نويسنده: توماس مان - مترجم: سعيد رضواني

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

آخرين يادداشت‌ها

آخرين يادداشت‌ها

ناشر : آگاه

نويسنده: فريدريش‌ويلهلم نيچه - مترجم: ايرج قانوني

قیمت : ۹۰۰۰۰۰ ریال

آموزش شناخت انتقادي

آموزش شناخت انتقادي

ناشر : آگاه

مترجم: منصوره كاوياني - نويسنده: پائولو فريره

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


آيين‌ها و جشن‌هاي كهن در ايران امروز

آيين‌ها و جشن‌هاي كهن در ايران امروز

ناشر : آگاه

نويسنده: محمود روح‌الااميني

قیمت : ۵۲۰۰۰۰ ریال

احساس آن‌چه اتفاق مي‌افتد بدن و عاطفه در شكل دادن به آگاهي

احساس آن‌چه اتفاق مي‌افتد بدن و عاطفه در شكل دادن به آگاهي

ناشر : آگاه

مترجم: جهانشاه ميرزابيگي - نويسنده: آنتونيو داماسيو

قیمت : ۱۴۰۰۰۰۰ ریال

اخلاق علم و انجمن‌هاي علمي در ايران

اخلاق علم و انجمن‌هاي علمي در ايران

ناشر : آگاه

نويسنده: آيت‌الله ميرزايي - نويسنده: معصومه قاراخاني

قیمت : ۸۸۰۰۰۰ ریال


اخلاقيات امر واقعي: كانت، لاكان

اخلاقيات امر واقعي: كانت، لاكان

ناشر : آگاه

مترجم: علي حسن‌زاده - نويسنده: آلنكا زوپانچيچ

قیمت : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال

از حق به شهر تا شهرهاي شورشي

از حق به شهر تا شهرهاي شورشي

ناشر : آگاه

مترجم: خسرو كلانتري - نويسنده: ديويد هاروي

قیمت : ۴۷۰۰۰۰ ریال


از نوشتن

از نوشتن

ناشر : آگاه

نويسنده: فرشته مولوي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

استعاره مقدمه‌اي كاربردي

استعاره مقدمه‌اي كاربردي

ناشر : آگاه

مترجم: جهانشاه ميرزابيگي - نويسنده: زولتان كوچش

قیمت : ۷۵۰۰۰۰ ریال

استعاره‌هايي كه با آن‌ها زندگي مي‌كنيم

استعاره‌هايي كه با آن‌ها زندگي مي‌كنيم

ناشر : آگاه

نويسنده: مارك جانسون - نويسنده: جورج ليكاف

قیمت : ۷۵۰۰۰۰ ریال