-
تعداد يافت شده (۵۸۵)
صفحه ۱ از ۴۹
 فهرست واژگان دانشگاهي

فهرست واژگان دانشگاهي

ناشر : حتمي

نويسنده: مهدي خداپرست‌تهامي - نويسنده: ندا مهتري

قیمت : ۲۲۵۰۰۰ ریال

101 آزمون براي ارزيابي عملكرد ورزشي

101 آزمون براي ارزيابي عملكرد ورزشي

ناشر : طنين دانش

نويسنده: برايان مكنزي - مترجم: جواد مهرباني

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

101 برنامه تمريني پرورش‌اندام

101 برنامه تمريني پرورش‌اندام

ناشر : نشر ورزش

نويسنده: ميكائيل برگ - مترجم: داود بيات

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال


1013- تاريخ تربيت بدني

1013- تاريخ تربيت بدني

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: ميرمحمد كاشف

قیمت : ۲۹۰۰۰۰ ریال

1096-ارزيابي برنامه براي مديران ورزشي

1096-ارزيابي برنامه براي مديران ورزشي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: حسن اسدي

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال

1109 - مباني فيزيولوژي ورزشي

1109 - مباني فيزيولوژي ورزشي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: عباسعلي گائيني

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال


1120- روش تحقيق در تربيت بدني (1)

1120- روش تحقيق در تربيت بدني (1)

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: جري آر - نويسنده: جك‌كي نلسون

قیمت : ۱۰۴۵۰۰۰ ریال

1126- اصول آموزش كشتي (2)

1126- اصول آموزش كشتي (2)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: مرتضي رضايي‌صوفي

قیمت : ۲۳۰۰۰۰ ریال

120 تمرين فوتبال (حمله - دفاع)

120 تمرين فوتبال (حمله - دفاع)

ناشر : بامداد كتاب

نويسنده: رولف ماير - مترجم: فرهاد غروي

قیمت : ۸۹۰۰۰۰ ریال


1201- فيزيولوژي ورزشي (2)

1201- فيزيولوژي ورزشي (2)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: اسكات‌كلاين پاورز - نويسنده: ادوارد هاولي

قیمت : ۵۹۰۰۰ ریال

1255-تاريخ تربيت‌بدني و ورزش

1255-تاريخ تربيت‌بدني و ورزش

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: محمدرضا اسمعيلي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

1274_بيوشيمي ورزشي

1274_بيوشيمي ورزشي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: وسيليس مرگيوس - مترجم: نادر رهنما

قیمت : ۶۸۰۰۰۰ ریال