-
تعداد يافت شده (۵۶۳)
صفحه ۱ از ۴۷
% فهرست واژگان دانشگاهي

% فهرست واژگان دانشگاهي

ناشر : حتمي

نويسنده: مهدي خداپرست‌تهامي - نويسنده: ندا مهتري

قیمت : ۲۲۵۰۰۰ ریال

%نگاهي به سازگاري‌هاي سلولي و مولكولي به تمرينات ورزشي

%نگاهي به سازگاري‌هاي سلولي و مولكولي به تمرينات ورزشي

ناشر : حتمي

نويسنده: رضا قراخانلو - نويسنده: مهديه ملانوري‌شمسي

قیمت : ۶۹۰۰۰۰ ریال

101 آزمون براي ارزيابي عملكرد ورزشي

101 آزمون براي ارزيابي عملكرد ورزشي

ناشر : طنين دانش

نويسنده: برايان مكنزي - مترجم: جواد مهرباني

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


101 برنامه تمريني پرورش‌اندام

101 برنامه تمريني پرورش‌اندام

ناشر : نشر ورزش

نويسنده: ميكائيل برگ - مترجم: داود بيات

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال

1013- تاريخ تربيت بدني

1013- تاريخ تربيت بدني

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: ميرمحمد كاشف

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

1096-ارزيابي برنامه براي مديران ورزشي

1096-ارزيابي برنامه براي مديران ورزشي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: حسن اسدي

قیمت : ۸۴۰۰ ریال


1109 - مباني فيزيولوژي ورزشي

1109 - مباني فيزيولوژي ورزشي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: عباسعلي گائيني

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال

1120- روش تحقيق در تربيت بدني (1)

1120- روش تحقيق در تربيت بدني (1)

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: جري آر - نويسنده: جك‌كي نلسون

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

1126- اصول آموزش كشتي (2)

1126- اصول آموزش كشتي (2)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: مرتضي رضايي‌صوفي

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال


120 تمرين فوتبال (حمله - دفاع)

120 تمرين فوتبال (حمله - دفاع)

ناشر : بامداد كتاب

نويسنده: رولف ماير - مترجم: فرهاد غروي

قیمت : ۸۹۰۰۰۰ ریال

1201- فيزيولوژي ورزشي (2)

1201- فيزيولوژي ورزشي (2)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: اسكات‌كلاين پاورز - نويسنده: ادوارد هاولي

قیمت : ۵۹۰۰۰ ریال

1255-تاريخ تربيت‌بدني و ورزش

1255-تاريخ تربيت‌بدني و ورزش

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: محمدرضا اسمعيلي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال