-
تعداد يافت شده (۲۷۳)
صفحه ۱ از ۲۳
1186-دستور كار آزمايشگاه فيزيك پايه2

1186-دستور كار آزمايشگاه فيزيك پايه2

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: هوشنگ نحوي

قیمت : ۴۳۰۰۰ ریال

1503- فيزيك پايه 3

1503- فيزيك پايه 3

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: احمد بابانژاد

قیمت : ۱۷۵۰۰۰ ریال

1672-فيزيك خاك

1672-فيزيك خاك

ناشر : دانشگاه تهران

نويسنده: محمد باي‌بوردي

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال


2326- فيزيك الكترونيك حالت جامد

2326- فيزيك الكترونيك حالت جامد

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: كريم عباسيان

قیمت : ۱۸۵۰۰۰ ریال

2465-تئوري ارتجاعي

2465-تئوري ارتجاعي

ناشر : دانشگاه تهران

نويسنده: محمد رحيميان - نويسنده: مرنضي اسكندر

قیمت : ۲۶۰۰۰۰ ریال

2845- خواص فيزيكي و مكانيكي پليمرها

2845- خواص فيزيكي و مكانيكي پليمرها

ناشر : دانشگاه تهران

نويسنده: سامك مطهري - نويسنده: ايرج رضاييان

قیمت : ۷۲۰۰۰۰ ریال


3325- علم سطح: مباني كاتاليستي و علم نانو

3325- علم سطح: مباني كاتاليستي و علم نانو

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: كرت.دبليو كلاسينسكي - مترجم: مجتبي شريعتي‌نياسر

قیمت : ۹۸۰۰۰۰ ریال

3367- روش‌هاي الكتريكي در ژئوفيزيك اكتشافي

3367- روش‌هاي الكتريكي در ژئوفيزيك اكتشافي

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: غلامحسين نوروزي

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

3986- انتقال جرم پيشرفته

3986- انتقال جرم پيشرفته

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: محمدعلي آرون

قیمت : ۱۸۰۰۰۰۰ ریال


587- شيمي فيزيك(1)

587- شيمي فيزيك(1)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: هوشنگ اسلامي

قیمت : ۲۹۵۰۰۰ ریال

660-تحليلي: فيزيك پايه1 مكانيك

660-تحليلي: فيزيك پايه1 مكانيك

ناشر : راه

نويسنده: ياور تقي‌پورآذر

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

A Briefer History of Time

A Briefer History of Time

ناشر :

نويسنده: استيفن هاوكينگ

قیمت : ۷۰۰۰۰۰ ریال