-
تعداد يافت شده (۷۲۳)
صفحه ۱ از ۶۰
%خيانت به سوسياليسم

%خيانت به سوسياليسم

ناشر : اشاره

نويسنده: روجر كيران - نويسنده: توماس كني

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

%يادداشت‌هاي انقلاب

%يادداشت‌هاي انقلاب

ناشر : علم كشاورزي ايران (پخش روزنه)

نويسنده: صادق زيباكلام

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

101 انديشمند ليبرال

101 انديشمند ليبرال

ناشر : نشر علم

نويسنده: ايمون باتلر - مترجم: محمد ماشين‌چيان

قیمت : ۸۰۰۰۰۰ ریال


1300- روان‌شناسي  سياسي

1300- روان‌شناسي سياسي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: ابراهيم برزگر

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

1444- سياستهاي مرزي ومرزهاي بين المللي

1444- سياستهاي مرزي ومرزهاي بين المللي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: پيروز مجتهدزاده - مترجم: حميدرضا ملك‌محمدي

قیمت : ۹۳۰۰۰۰ ریال

1480- انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران

1480- انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمد موسوي

قیمت : ۳۲۰۰۰۰ ریال


1561- انديشه سياسي امام خميني سياست به مثابه صراط

1561- انديشه سياسي امام خميني سياست به مثابه صراط

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: ابراهيم برزگر

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

1656- فلسفه و كاركرد ژئوپوليتيك

1656- فلسفه و كاركرد ژئوپوليتيك

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: پيروز مجتهدزاده

قیمت : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

1659- جنگ ايران و عراق؛ موضوعات و مسائل

1659- جنگ ايران و عراق؛ موضوعات و مسائل

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: محمد دروديان

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال


1740- گونه شناسي جنبش‌هاي اسلامي در قرن بيستم

1740- گونه شناسي جنبش‌هاي اسلامي در قرن بيستم

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمد موسوي

قیمت : ۹۱۰۰۰۰ ریال

1879- مباني و اصول سياست‌گذاري عمومي

1879- مباني و اصول سياست‌گذاري عمومي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: حميدرضا ملك‌محمدي

قیمت : ۱۱۲۰۰۰۰ ریال

1987 - فقه سياسي

1987 - فقه سياسي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: منصور ميراحمدي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال