-
تعداد يافت شده (۵۲۸)
صفحه ۱ از ۴۴
%خيانت به سوسياليسم

%خيانت به سوسياليسم

ناشر : اشاره

نويسنده: روجر كيران - نويسنده: توماس كني

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

%يادداشت‌هاي انقلاب

%يادداشت‌هاي انقلاب

ناشر : علم كشاورزي ايران (پخش روزنه)

نويسنده: صادق زيباكلام

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

1300- روان‌شناسي  سياسي

1300- روان‌شناسي سياسي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: ابراهيم برزگر

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال


1444- سياستهاي مرزي ومرزهاي بين المللي

1444- سياستهاي مرزي ومرزهاي بين المللي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: پيروز مجتهدزاده - مترجم: حميدرضا ملك‌محمدي

قیمت : ۷۵۵۰۰ ریال

1480- انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران

1480- انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمد موسوي

قیمت : ۶۸۰۰۰ ریال

1561- انديشه سياسي امام خميني سياست به مثابه صراط

1561- انديشه سياسي امام خميني سياست به مثابه صراط

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: ابراهيم برزگر

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


1656- فلسفه و كاركرد ژئوپوليتيك

1656- فلسفه و كاركرد ژئوپوليتيك

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: پيروز مجتهدزاده

قیمت : ۳۱۰۰۰۰ ریال

1659- جنگ ايران و عراق؛ موضوعات و مسائل

1659- جنگ ايران و عراق؛ موضوعات و مسائل

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: محمد دروديان

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال

1740- گونه شناسي جنبش‌هاي اسلامي در قرن بيستم

1740- گونه شناسي جنبش‌هاي اسلامي در قرن بيستم

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمد موسوي

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال


1879- مباني و اصول سياست‌گذاري عمومي

1879- مباني و اصول سياست‌گذاري عمومي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: حميدرضا ملك‌محمدي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

1987 - فقه سياسي

1987 - فقه سياسي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: منصور ميراحمدي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

1996- روسيه جامعه سياست و حكومت

1996- روسيه جامعه سياست و حكومت

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: مهدي سنايي

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ ریال