-
تعداد يافت شده (۵۷۷)
صفحه ۱ از ۴۸
 آمار و احتمال مهندسي و آمار و احتمال و كاربرد آنها

آمار و احتمال مهندسي و آمار و احتمال و كاربرد آنها

ناشر : دالفك

نويسنده: سيامك گرشاسبي - نويسنده: مرتضي گرشاسبي

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

 رياضيات پايه

رياضيات پايه

ناشر : موسسه‏بانكداري‏

نويسنده: گوپتا - مترجم: تقوي‏طلب‏

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

102 مساله تركيبيات

102 مساله تركيبيات

ناشر : فاطمي

نويسنده: زومينگ فنگ - نويسنده: تيتو آندريسكو

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


1073-روشهاي چند متغيره گسسته

1073-روشهاي چند متغيره گسسته

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: غلامحسين شاهكار

قیمت : ۴۳۰۰۰۰ ریال

1114- آناليز عددي 2

1114- آناليز عددي 2

ناشر : دانشگاه پيام نور

قیمت : ۴۶۰۰۰۰ ریال

1380- روش تدريس رياضي در دوره ابتدايي

1380- روش تدريس رياضي در دوره ابتدايي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: گيل باتل - مترجم: شهرناز بخشعلي‌زاده

قیمت : ۱۳۰۰۰۰۰ ریال


1390- روشهاي نمونه گيري

1390- روشهاي نمونه گيري

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: علي عميدي

قیمت : ۵۳۰۰۰۰ ریال

1510- آناليز رياضي (3) (رشته رياضي)

1510- آناليز رياضي (3) (رشته رياضي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: غلامعلي ميرزاكريمي - نويسنده: فريبا ارشاد

قیمت : ۴۳۰۰۰۰ ریال

1552-جبرخطي عددي

1552-جبرخطي عددي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمدباقر احمدي - نويسنده: ميرزاكريمي

قیمت : ۲۷۰۰۰۰ ریال


1561 - آمار و احتمال

1561 - آمار و احتمال

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمدقاسم وحيدي‌اصل

قیمت : ۵۹۰۰۰۰ ریال

1710- مباني ماتريس‌ها و جبرخطي

1710- مباني ماتريس‌ها و جبرخطي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمدحسن بيژن‌زاده - نويسنده: شهريار فرهمندراد

قیمت : ۶۱۰۰۰۰ ریال

1828- رياضيات پايه و مقدمات آمار (2)

1828- رياضيات پايه و مقدمات آمار (2)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: موسي‌الرضا شميسه‌زاهدي

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال