-
تعداد يافت شده (۵۴۶)
صفحه ۱ از ۴۶
 آمار و احتمال مهندسي و آمار و احتمال و كاربرد آنها

آمار و احتمال مهندسي و آمار و احتمال و كاربرد آنها

ناشر : دالفك

نويسنده: سيامك گرشاسبي - نويسنده: مرتضي گرشاسبي

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

102 مساله تركيبيات

102 مساله تركيبيات

ناشر : فاطمي

نويسنده: زومينگ فنگ - نويسنده: تيتو آندريسكو

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

1073-روشهاي چند متغيره گسسته

1073-روشهاي چند متغيره گسسته

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: غلامحسين شاهكار

قیمت : ۴۳۰۰۰۰ ریال


1114- آناليز عددي 2

1114- آناليز عددي 2

ناشر : دانشگاه پيام نور

قیمت : ۲۹۰۰۰ ریال

1380- روش تدريس رياضي در دوره ابتدايي

1380- روش تدريس رياضي در دوره ابتدايي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: گيل باتل - مترجم: شهرناز بخشعلي‌زاده

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

1390- روشهاي نمونه گيري

1390- روشهاي نمونه گيري

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: علي عميدي

قیمت : ۳۴۰۰۰ ریال


1510- آناليز رياضي (3) (رشته رياضي)

1510- آناليز رياضي (3) (رشته رياضي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: غلامعلي ميرزاكريمي - نويسنده: فريبا ارشاد

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال

1552-جبرخطي عددي

1552-جبرخطي عددي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمدباقر احمدي - نويسنده: ميرزاكريمي

قیمت : ۲۷۰۰۰۰ ریال

1561 - آمار و احتمال

1561 - آمار و احتمال

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمدقاسم وحيدي‌اصل

قیمت : ۲۱۰۰۰۰ ریال


1710- مباني ماتريس‌ها و جبرخطي

1710- مباني ماتريس‌ها و جبرخطي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمدحسن بيژن‌زاده - نويسنده: شهريار فرهمندراد

قیمت : ۵۳۰۰۰۰ ریال

1828- رياضيات پايه و مقدمات آمار (2)

1828- رياضيات پايه و مقدمات آمار (2)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: موسي‌الرضا شميسه‌زاهدي

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال

1857- رياضي فيزيك 3

1857- رياضي فيزيك 3

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: فرين پاينده

قیمت : ۱۲۴۰۰۰ ریال