-
تعداد يافت شده (۴۷۴)
صفحه ۱ از ۴۰
 كوهنوردي در ايران

كوهنوردي در ايران

ناشر : روزنه

نويسنده: علي مقيم

قیمت : ۴۲۵۰۰۰ ریال

"فلسفه روش‌شناسي تحقيق علمي در جغرافيا"

"فلسفه روش‌شناسي تحقيق علمي در جغرافيا"

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نويسنده: فاطمه بهفروز

قیمت : ۴۸۰۰۰ ریال

%آموزش كاربردي ArcGIS 10.2 با تاكيد بر مسائل مهندسي آب و محيط‌ زيست

%آموزش كاربردي ArcGIS 10.2 با تاكيد بر مسائل مهندسي آب و محيط‌ زيست

ناشر : سيماي دانش

نويسنده: مهران قدرتي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


100 نكته درباره فضا

100 نكته درباره فضا

ناشر : موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي

مترجم: مصطفي شعرباف - نويسنده: سو بكليك

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

1001 حقيقت درباره فضا

1001 حقيقت درباره فضا

ناشر : موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي

نويسنده: كارول استوت - نويسنده: كلينت تويست

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

1082- هوا و اقليم‌شناسي

1082- هوا و اقليم‌شناسي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: فريد اجلالي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال


113 نقشه طبيعي ايران

113 نقشه طبيعي ايران

ناشر : موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

1253-مباني علوم و سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

1253-مباني علوم و سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: عباس علي‌محمدي

قیمت : ۲۶۰۰۰۰ ریال

1260-روشهاي تحقيق كيفي در جغرافياي انساني

1260-روشهاي تحقيق كيفي در جغرافياي انساني

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

مترجم: احمد پوراحمد - نويسنده: ايان هاي

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ ریال


134- شناسنامه جغرافياي طبيعي ايران

134- شناسنامه جغرافياي طبيعي ايران

ناشر : موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي

نويسنده: عباس جعفري

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

1387-مدلهاي كاربردي در تحليل مسايل شهري و منطقه‌اي

1387-مدلهاي كاربردي در تحليل مسايل شهري و منطقه‌اي

ناشر : دانشگاه تهران

مترجم: منوچهر طبيبيان - نويسنده: نوربرت اپنهايم

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

1426- كاربرد روشهاي تصميم‌گيري چندشاخصه در جغرافيا

1426- كاربرد روشهاي تصميم‌گيري چندشاخصه در جغرافيا

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: مهدي پورطاهري

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال