-
تعداد يافت شده (۸)
صفحه ۱ از ۱
 حقوق جزاي عمومي (جلد دوم)

حقوق جزاي عمومي (جلد دوم)

ناشر : نشر ميزان

نويسنده: محمدعلي اردبيلي

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال

 حقوق جزاي عمومي (جلد سوم)

حقوق جزاي عمومي (جلد سوم)

ناشر : ميزان

نويسنده: محمدعلي اردبيلي

قیمت : ۸۰۰۰۰۰ ریال

 حقوق جزاي عمومي (جلد نخست)

حقوق جزاي عمومي (جلد نخست)

ناشر : نشر ميزان

نويسنده: محمدعلي اردبيلي

قیمت : ۶۰۰۰۰۰ ریال


اصل برائت در حقوق كيفري

اصل برائت در حقوق كيفري

ناشر : دادگستر

نويسنده: باقر سرمست‌بناب

قیمت : ۳۲۰۰۰ ریال

حقوق‏ بين‏الملل كيفري ج 2‏

حقوق‏ بين‏الملل كيفري ج 2‏

ناشر : ميزان

نويسنده: محمدعلي اردبيلي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

رساله جرايم و مجازاتها

رساله جرايم و مجازاتها

ناشر : ميزان

مترجم: محمدعلي اردبيلي - نويسنده: سزار بكاريا

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال


قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني

قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني

ناشر : دادستان

نويسنده: سيدمهدي حجتي

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

كليات حقوق جزا

كليات حقوق جزا

ناشر : ميزان

نويسنده: محمدعلي اردبيلي

قیمت : ۵۵۰۰۰۰ ریال