-


كليات حقوق جزا

Introduction au droit penal


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789645119995

نوبت چاپ 4 -

تعداد صفحات :272

سال انتشار: 1400

قيمت :550000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :550000 ريال
کد کتاب:145203    محل کتاب:-B13/2-F3/8
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید