-
تعداد يافت شده (۵)
صفحه ۱ از ۰
اصول حسابداري

اصول حسابداري

ناشر : مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي

نويسنده: مصطفي علي‌مدد - نويسنده: نظام‌الدين ملك‌آرايي

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

اصول حسابداري

اصول حسابداري

ناشر : مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي

نويسنده: مصطفي علي‌مدد - نويسنده: نظام‌الدين ملك‌آرايي

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال

حسابداري قراردادهاي بلندمدت پيمانكاري

حسابداري قراردادهاي بلندمدت پيمانكاري

ناشر : مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي

نويسنده: مصطفي علي‌مدد - نويسنده: نظام‌الدين ملك‌آرايي

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال


مباني و روشهاي عمومي حسابداري

مباني و روشهاي عمومي حسابداري

ناشر : مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي

نويسنده: مصطفي علي‌مدد - نويسنده: نظام‌الدين ملك‌آرايي

قیمت : ۷۲۰۰۰۰ ریال

نحوه تهيه و تنظيم صورتهاي مالي از روي مدارك ناقص

نحوه تهيه و تنظيم صورتهاي مالي از روي مدارك ناقص

ناشر : سازمان‌ حسابرسي‌ مركز تحقيقات ‌تخصصي‌ حسابداري ‌و حسابرسي

مترجم: عباس ارباب‌سليماني - مترجم: نظام‌الدين ملك‌آرايي

قیمت : ۷۰۰۰ ریال