-
تعداد يافت شده (۹)
صفحه ۱ از ۱
حسابداري شركتها

حسابداري شركتها

ناشر : مدرسان شريف

نويسنده: سعيد مشايخي‌فرد

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

حسابداري صنعتي

حسابداري صنعتي

ناشر : مدرسان شريف

نويسنده: سعيد مشايخي‌فرد

قیمت : ۲۹۵۰۰۰۰ ریال

حسابداري صنعتي

حسابداري صنعتي

ناشر : مدرسان شريف

نويسنده: سعيد مشايخي‌فرد

قیمت : ۸۲۰۰۰ ریال


حسابداري مالي

حسابداري مالي

ناشر : مدرسان شريف

نويسنده: وحيد بديعي - نويسنده: سعيد مشايخي‌فرد

قیمت : ۳۸۰۰۰۰۰ ریال

حسابداري مالي: كارداني به كارشناسي

حسابداري مالي: كارداني به كارشناسي

ناشر : مدرسان شريف

نويسنده: سعيد مشايخي‌فرد

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

مجموعه سوالات آزمون‌هاي حسابداري با پاسخ تشريحي كارشناسي ارشد

مجموعه سوالات آزمون‌هاي حسابداري با پاسخ تشريحي كارشناسي ارشد

ناشر : مدرسان شريف

نويسنده: عليرضا عشقي - نويسنده: حسين نامي

قیمت : ۳۴۵۰۰۰۰ ریال


مجموعه سوالات آزمون‌هاي كارشناسي ارشد مديريت با پاسخ تشريحي (جلد 2)

مجموعه سوالات آزمون‌هاي كارشناسي ارشد مديريت با پاسخ تشريحي (جلد 2)

ناشر : مدرسان شريف

نويسنده: ملك‌محمد غلامي - نويسنده: علي‌اكبر افقهي‌فريماني

قیمت : ۳۳۵۰۰۰۰ ریال

مجموعه سوالات كنكورهاي سراسري و آزاد 89-80 رشته حسابداري با پاسخ تشريحي

مجموعه سوالات كنكورهاي سراسري و آزاد 89-80 رشته حسابداري با پاسخ تشريحي

ناشر : مدرسان شريف

نويسنده: سعيد مشايخي‌فرد - نويسنده: حسين نامي

قیمت : ۹۹۰۰۰۰ ریال

مدرسان ارشد - حسابداري مالي و صنعتي(ويژه مديريت)

مدرسان ارشد - حسابداري مالي و صنعتي(ويژه مديريت)

ناشر : مدرسان شريف

نويسنده: سعيد مشايخي‌فرد

قیمت : ۳۲۰۰۰۰۰ ریال