-


مدرسان ارشد - حسابداري مالي و صنعتي(ويژه مديريت)


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789641120261

نوبت چاپ 6 -

تعداد صفحات :516

سال انتشار: 1400

قيمت :3200000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :3200000 ريال
کد کتاب:133820    محل کتاب:-F23/3
موجود نیست