-
تعداد يافت شده (۴)
صفحه ۱ از ۰
اصول حسابداري

اصول حسابداري

ناشر : مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي

نويسنده: مصطفي علي‌مدد - نويسنده: نظام‌الدين ملك‌آرايي

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

اصول حسابداري

اصول حسابداري

ناشر : مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي

نويسنده: مصطفي علي‌مدد - نويسنده: نظام‌الدين ملك‌آرايي

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال

حسابداري قراردادهاي بلندمدت پيمانكاري

حسابداري قراردادهاي بلندمدت پيمانكاري

ناشر : مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي

نويسنده: مصطفي علي‌مدد - نويسنده: نظام‌الدين ملك‌آرايي

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال


مباني و روشهاي عمومي حسابداري

مباني و روشهاي عمومي حسابداري

ناشر : مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي

نويسنده: مصطفي علي‌مدد - نويسنده: نظام‌الدين ملك‌آرايي

قیمت : ۷۲۰۰۰۰ ریال