-
تعداد يافت شده (۴)
صفحه ۱ از ۰
آسانا، پراناياما، مودرا، باندا (ساتياناندا يوگا)

آسانا، پراناياما، مودرا، باندا (ساتياناندا يوگا)

ناشر : چيمن

نويسنده: سوامي ساتيانانداساراسواتي - مترجم: اميد اقتداري

قیمت : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

اسرار تنفس "سوارا يوگا": تمرينات تانتريك براي پاكسازي جسم و روان

اسرار تنفس "سوارا يوگا": تمرينات تانتريك براي پاكسازي جسم و روان

ناشر : فراروان

نويسنده: سوامي ساتيانانداساراسواتي - مترجم: جلال موسوي‌نسب

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

توان روحي زن: يوگيني (پاكسازي جسم - روان - روح با تمرينات يوگاتانترا)

توان روحي زن: يوگيني (پاكسازي جسم - روان - روح با تمرينات يوگاتانترا)

ناشر : فراروان

نويسنده: سوامي ساتيانانداساراسواتي - مترجم: جلال موسوي‌نسب

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال


هنر وانهادگي "يوگانيدرا": تمرينات تانتريك براي پاكسازي جسم و روان

هنر وانهادگي "يوگانيدرا": تمرينات تانتريك براي پاكسازي جسم و روان

ناشر : فراروان

نويسنده: سوامي ساتيانانداساراسواتي - مترجم: بدرالدين موسوي‌نسب

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال