-
تعداد يافت شده (۱۴)
صفحه ۱ از ۱
آيين‌ها و آداب سوگواري در گيلان

آيين‌ها و آداب سوگواري در گيلان

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: محمد بشرا

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال

افسانه‌ها و باورداشت‌هاي مردم‌شناختي جانوران و گياهان در گيلان: پرندگان

افسانه‌ها و باورداشت‌هاي مردم‌شناختي جانوران و گياهان در گيلان: پرندگان

ناشر : موسسه‌ فرهنگي ‌و انتشاراتي ‌دهسرا

نويسنده: محمد بشرا

قیمت : ۱۲۵۰۰ ریال


افسانه‌ها و باورداشت‌هاي مردم‌شناختي جانوران و گياهان در گيلان: دد و دام

افسانه‌ها و باورداشت‌هاي مردم‌شناختي جانوران و گياهان در گيلان: دد و دام

ناشر : موسسه‌ فرهنگي ‌و انتشاراتي ‌دهسرا

نويسنده: محمد بشرا

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال

دانشنامه‌ي فرهنگ و تمدن گيلان شماره‌ي 15: باورهاي عاميانه‌ي مردم گيلان

دانشنامه‌ي فرهنگ و تمدن گيلان شماره‌ي 15: باورهاي عاميانه‌ي مردم گيلان

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: محمد بشرا - نويسنده: طاهر طاهري

قیمت : ۱۵۰۰۰ ریال


دانشنامه‌ي فرهنگ و تمدن گيلان شماره‌ي 34: آيين‌هاي گذر در گيلان (مراسم تولد تا مرگ)

دانشنامه‌ي فرهنگ و تمدن گيلان شماره‌ي 34: آيين‌هاي گذر در گيلان (مراسم تولد تا مرگ)

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: محمد بشرا - نويسنده: طاهر طاهري

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

دانشنامه‌ي فرهنگ و تمدن گيلان شماره‌ي 4:  جشن‌ها و آيين‌هاي مردم گيلان (1): آيين‌هاي نوروزي

دانشنامه‌ي فرهنگ و تمدن گيلان شماره‌ي 4: جشن‌ها و آيين‌هاي مردم گيلان (1): آيين‌هاي نوروزي

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: محمد بشرا - نويسنده: طاهر طاهري

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

دانشنامه56: بازارهاي هفتگي گيلان

دانشنامه56: بازارهاي هفتگي گيلان

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: محمد بشرا

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


طب سنتي مردم گيلان (گيله تجروبه)

طب سنتي مردم گيلان (گيله تجروبه)

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: محمد بشرا - ويراستار: علي نصرتي‌سياهمزگي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

فرهنگ واژگان گيلكي

فرهنگ واژگان گيلكي

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: محمد بشرا

قیمت : ۷۵۰۰۰۰ ریال

گيلان تماشا: (تصويري از مردم‌شناسي)

گيلان تماشا: (تصويري از مردم‌شناسي)

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: محمد بشرا

قیمت : ۸۰۰۰۰۰ ریال