-
تعداد يافت شده (۷)
صفحه ۱ از ۱
 فلسفه علوم اجتماعي: بنيادهاي فلسفي تفكر اجتماعي

فلسفه علوم اجتماعي: بنيادهاي فلسفي تفكر اجتماعي

ناشر : موسسه نشرآگه

نويسنده: تد بنتون - نويسنده: يان كرايب

قیمت : ۱۱۲۰۰۰۰ ریال

درباره فرديت و فرم‌هاي اجتماعي

درباره فرديت و فرم‌هاي اجتماعي

ناشر : ثالث

نويسنده: گئورگ زيمل - مترجم: شهناز مسمي‌پرست

قیمت : ۸۵۰۰۰۰ ریال

فلسفه پول

فلسفه پول

ناشر : بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه

نويسنده: گئورگ زيمل - مترجم: شهناز مسمي‌پرست

قیمت : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال


ماركس و ويتگنشتاين

ماركس و ويتگنشتاين

ناشر : نشر ني

نويسنده: ديويد روبينشتاين - مترجم: شهناز مسمي‌پرست

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

ماكس وبر و كارل ماركس

ماكس وبر و كارل ماركس

ناشر : ققنوس

نويسنده: كارل لوويت

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال

مرزهاي عقلانيت

مرزهاي عقلانيت

ناشر : پارسه

نويسنده: راجرز بروبيكر - مترجم: شهناز مسمي‌پرست

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


نظريه‌ي اجتماعي كلاسيك: مقدمه‌اي بر انديشه ماركس، وبر، دوركهيم، زيمل

نظريه‌ي اجتماعي كلاسيك: مقدمه‌اي بر انديشه ماركس، وبر، دوركهيم، زيمل

ناشر : موسسه نشرآگه

نويسنده: يان كرايب - مترجم: شهناز مسمي‌پرست

قیمت : ۱۶۰۰۰۰۰ ریال