ردیف تصویر عنوان شابک تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال)
۱ سنجش برتر 4 (اصول فقه) ۲۱۲ مشاهیر دادآفرین ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲ سنجش برتر 4 (آیین دادرسی کیفری) ۲۲۴ مشاهیر دادآفرین ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳ توسعه سیستم شاخص‌های اولویت‌بندی عملیات مقاوم‌سازی لرزه‌ای پل‌ها ۱۳۰ سیمای دانش ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴ بیژن جلالی، شعرهایش و دل ما ۲۲۰ جهان‏ کتاب ۲۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵ قوانین و مقررات دریایی ج1: قوانین ۱۴۴ ریاست جمهوری ۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶ نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران ۷۲۶ سخن ۸۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷ روان‌شناسی شناختی زبان، تفکر، هیجان‌ها و هشیاری ۴۱۶ کتاب ارجمند ۶۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸ آلبوم موسیقی "در آغوش باد " اثر اردشیر رستمی ۱ ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹ آنالیز فوتبال و تدراک مسابقه ۱۹۲ نشر ورزش ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰ کتاب‌فروشی سر نبش ۳۶۸ نشر مرکز ۵۹۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱ حقوق مدنی: وصیت، ارث، شفعه ۴۳۱ شرکت سهامی انتشار ۳۲۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲ فرهنگ عمومی ۱۵۴ مرکز نشر دانشگاهی ۱۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳ راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM5 2019 ۱۲۰۰ ساوالان ۲,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴ صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن: انسان‌شناسی توسعه‌نیافتگی و واگیره پیشرفت پایدار و همه سویه فرادادی و فتوتی در ایران ۶۳۲ دانشگاه علامه طباطبایی ۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵ کاگو: آزمون جامع فیزیک تجربی ویژه دوران جمع‌بندی کنکور ۱۰۶ کاگو ۲۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶ ریشه‌ها و اندیشه‌ها: مقاله‌هایی در تاریخ و اندیشه ایرانیان ۴۷۲ مهرویستا ۵۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷ دسرساز بین‌المللی ۹۷۸۶۲۲۲۲۱۰۷۳۱ ۱۷۰ نقش آفرینان بابکان ۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸ درخت زیتون ۱۳۲ روزبهان ۱۹۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹ مجموعه کتاب‌های آموزش نویسندگی (7): راهنمای نویسندگان درباره ویژگی‌های شخصیت‌ها ۷۱۲ سوره مهر ۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰ 100 بازی شاد و مهیج دنیا برای سرگرمی و ایده‌پردازی ۱۹۲ درناقلم ۳۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱ تعمیرات جامع تصفیه آب خانگی ۱۶۰ پیام فن ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲ اصول شیمی تجزیه و روش حل مسائل آن ۳۹۲ فاطمی ۳۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳ تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره ۴۳۲ دانش پرور ۴۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴ راهنمای جامع آسانسور و پله برقی (8) ۷۲۰ نوآور ۱,۲۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵ پارادوکس + برنامه زمانی = درمان: مدل کامل زوج‌درمانی به روش PTC ۳۸۴ رشد ۵۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶ رما‌ن‌نویسی در وقت اضافه (1-2) ۱۱۴۸ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ۴۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷ طراحی لباس (2): مبانی جنسیت پارچه در طراحی لباس ۹۷۸۶۲۲۰۰۱۱۴۶۰ ۳۸۴ محبوبه الهی ۱,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸ تاریخ شفت ۱۷۶ بلور ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹ پرنسس ۸۴ مانیا هنر ۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰ پیوند آب و انرژی در صنعت ۹۷۸۹۶۴۲۰۸۲۰۵۶ ۱۶۶ انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شر ... ۱۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱ آرای فلسفی و تربیتی مورتیمر جی. آدلر ۱۱۴ دانشگاه تهران، موسسه انتشارات ... ۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲ شازده باید برود ۱۶۰ فرهنگ ایلیا ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳ قلقلک (3): لطیفه‌های سروته ۶۴ کتاب پارک ۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴ 2232-مبانی عرفان عملی ۲۵۴ سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ (سمت) ۱۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۵ روش‌های عملی در ویروس‌شناسی، کشت سلولی و تکنیک‌های مولکولی ۳۶۰ کتاب ارجمند ۳۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۶ دفتری از داستان گنجی: یوگائو ۹۷۸۶۰۰۸۹۵۵۱۸۴ ۱۲۶ پرنده ۲۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۷ تحلیل هزینه و منفعت ۱۷۲ مرکز نشر دانشگاهی ۱۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۸ روشنفکران و دولت در ایران ۹۷۸۶۰۰۸۵۱۴۰۲۲ ۳۰۰ شیرازه کتاب ما ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۹ حرامزاده استانبولی ۳۷۸ مهری ۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۰ از ذهنت خارج شو و زندگی کن ۲۲۴ سایه سخن ۳۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید