-


2913-تحليل آماري


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789641409649

نوبت چاپ 4 -

تعداد صفحات :296

سال انتشار: 1402

قيمت :1250000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :1250000 ريال
کد کتاب:165791    محل کتاب:
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید