-


استخدامي: كتاب جامع دروس حيطه تخصصي و اختصاصي مامور تشخيص ماليات


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789641784999

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :1000

سال انتشار: 1402

قيمت :6500000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :6500000 ريال
کد کتاب:165188    محل کتاب:
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید