-


3009- حقوق مدني (8): وصيت،ارث، شفعه


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789641410607

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :302

سال انتشار: 1401

قيمت :840000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :840000 ريال
کد کتاب:163028    محل کتاب:
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید