-


نادره كاران (1-2): سوگنامه‌ي ناموران فرهنگي و ادبي


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786226441186

نوبت چاپ 2 -

تعداد صفحات :2755

سال انتشار: 1400

قيمت :3900000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :3900000 ريال
کد کتاب:162215    محل کتاب:دانشگاه تهران ستون
موجود نیست