-


آسان خوان : قانون آيين دادرسي كيفري


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786006284873

نوبت چاپ 16 -

تعداد صفحات :464

سال انتشار: 1402

قيمت :3300000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :3300000 ريال
کد کتاب:161932    محل کتاب:F4/5
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید