-


خشم شهري: شورش طردشدگان


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786007405796

نوبت چاپ 3 - رقعي (شوميز) -

تعداد صفحات :318

سال انتشار: 1401

قيمت :1250000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :1250000 ريال
کد کتاب:159930    محل کتاب:B26/1--------F17/5
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید