-


1500 تست ارشد و دكتري فيزيولوژي و تغذيه ورزشي


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786003555266

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :203

سال انتشار: 1400

قيمت :1090000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :1090000 ريال
کد کتاب:158426    محل کتاب:F25/1---------B26/3
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید