-


10%

روش تحقيق و آمار در پرستاري و علوم پزشكي (همراه با آموزش و تحليل مقدماتي نرم‌افزار SPSS)


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786001018688

نوبت چاپ 3 -

تعداد صفحات :388

سال انتشار: 1400

قيمت :1349000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :1214100 ريال
کد کتاب:158314    محل کتاب:F25/7
موجود نیست