-


101 انديشمند ليبرال


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786222462901

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :216

سال انتشار: 1400

قيمت :800000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :800000 ريال
کد کتاب:157383    محل کتاب:F18/7
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید