-


تهويه و سرمايش طبيعي در ساختمانهاي سنتي ايران


پدیدآور (ها): ناشر : شابک :

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :739

سال انتشار: 1385

قيمت :130000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :130000 ريال
کد کتاب:156696    محل کتاب:F14/2
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید