-


15%

در غرب خبري نيست


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786001216244

نوبت چاپ 10 -

تعداد صفحات :209

سال انتشار: 1400

قيمت :650000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :552500 ريال
کد کتاب:156432    محل کتاب:F17/4
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید