-


بينش كارگردان: از تحليل تا اجرا


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789642837724

نوبت چاپ 3 -

تعداد صفحات :502

سال انتشار: 1396

قيمت :990000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :990000 ريال
کد کتاب:155697    محل کتاب:F16/7-----B35/1
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید