-


فرانكنشتاين (فرانكشتاين)


پدیدآور (ها): ناشر: شابک: 9786220403685

چاپ 1 سال 1399 -

تعداد صفحات :324

سال نشر: 1399

قيمت :550000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :440000 ريال
کد کتاب: 154583    محل کتاب:F35/7
موجود است

جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید