-


15%

بازگشت امر سياسي

The return of the political


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786220602729

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :243

سال انتشار: 1399

قيمت :1200000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :1020000 ريال
کد کتاب:153744    محل کتاب:B6/1---------F24/2
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید