-


10%

هواشناسي كاربردي كوهستان: مقدماتي

Applied mountain meteorology


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786008731887

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :392

سال انتشار: 1398

قيمت :1350000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :1215000 ريال
کد کتاب:153451    محل کتاب:B20/1----------F24/6
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید