-


20%

نقد فرهنگ توسعه‌نيافتگي 3 ج


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک :

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :600

سال انتشار: 1399

قيمت :3400000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :2720000 ريال
کد کتاب:151436    محل کتاب:ويترين راست
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید