-


گواهي‌نامه ازدواج

Marriage certificate


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786002501585

نوبت چاپ 1 - رقعي (شوميز) -

تعداد صفحات :224

سال انتشار: 1396

قيمت :180000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :180000 ريال
کد کتاب:150713    محل کتاب:F31/7
موجود نیست

توضیحات درباره کتاب


اثر حاضر در شش فصل و با طرح موضوع‌هاي متنوع و مربوط به ازدواج تدوين يافته است. در فصل يكم از خودشناسي آغاز و با معيارهاي درست و نادرست در انتخاب همسر پايان مي‌يابد. فصل دوم كتاب به بررسي نيازها اختصاص يافته و هفت عادت زيبا و هفت عادت مخرب را شرح مي‌دهد. توصيف برخي اختلالات شخصيت كه بايد در انتخاب همسر مورد توجه قرار گيرد و مهارت‌هاي حل مساله و تصميم‌گيري عناوين فصل‌هاي سوم و چهارم است. در فصل پنجم آگاهي‌هاي جنسي براي زن و مرد به تفصيل مورد بحث دقيق و علمي قرار گرفته و سرانجام در فصل ششم انتخاب همسر توضيح داده مي‌شود. بي‌ترديد مطالعه كتاب براي افراد در آستانه ازدواج ضروري و براي همسران لازم و راهنما خواهد بود