-


20%

فهم طبقه

Understanding class


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789644164385

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :328

سال انتشار: 1399

قيمت :1050000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :840000 ريال
کد کتاب:150269    محل کتاب:F18/7
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید