-

آخرين پدرخوانده


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9796436932282

نوبت چاپ 4 -

تعداد صفحات :637

سال انتشار: 1398

قيمت :750000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :750000 ريال
کد کتاب:110591    محل کتاب:استند 2-------B28/3
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

توضیحات درباره کتاب


طايفه‌اي در سيسيل قتل‌عام مي‌شود، چرا كه تسليم روياهاي موسيليني نشد. از اين طايفه تنها هسته‌اي باقي مي‌ماند و دومينيكو ـ خان جوان طايفه‌ي كلريكوزيو ـ راهي سرزمين روياها (آمريكا) مي‌شود و امپراتوري عظيمي را در آن‌جا بنيان مي‌نهد. او با حمايت اعضايي از خون و نژاد خويش، با باور به طايفه‌اش و سجاياي اخلاقي آنان، در جامعه‌اي بسيار متفاوت پيروز مي‌شود. اما شيطان همواره وجود دارد و هيچ زندگي خالي از گناه و اشتباه و فاجعه نيست. در طي سال‌ها، فرزندان و نوه‌هاي خان به دنيا مي‌آيند. خان اميدوار است آن‌ها زندگي عادي داشته باشند ولي طي حوادثي خون‌ها ريخته مي‌شود و پاي اعضاي خانواده به ميان كشيده مي‌شود. خاندان كلريكوزيو و سانتاريو كه هريك داراي ثروت‌هاي هنگفت ناشي از قمار و مواد مخدر هستند با يك‌ديگر درگير مي‌شوند و عده‌ي بسياري جان خود را از دست مي‌دهند. در پايان خان كلريكوزيو تصميم مي‌گيرد پس از اين همه جنايت و كشتار، كمي عقب‌نشيني كند، ولي شيطان هم‌چنان وجود دارد.