-


مستندسازي


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789640115664

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :134

سال انتشار: 1398

قيمت :240000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :240000 ريال




کد کتاب:150166    محل کتاب:-B47/3
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید