-


40%

پايان كم‌درآمدي آغاز توانگري

Earn what you deserve: how to stop underearning & start thriving


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9786226973038

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :253

سال انتشار: 1398

قيمت :800000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :480000 ريال
کد کتاب:149078    محل کتاب:-F30/14
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید