-


2367- تجزيه و تحليل آماري پيشرفته

Advanced statistical analysis


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789641404149

نوبت چاپ 6 -

تعداد صفحات :278

سال انتشار: 1400

قيمت :470000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :470000 ريال
کد کتاب:149828    محل کتاب:-B44/3-F17/6
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید