-


پرورش محبت‌آميز كودكان:فرزندپروري به روش ارتباط بدون خشونت

?Raising children compassionately : parenting the nonviolent communication way : a presentation of nonviolent communication ideas and their use


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789642071821

نوبت چاپ 2 -

تعداد صفحات :127

سال انتشار: 1398

قيمت :180000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :180000 ريال
کد کتاب:149399    محل کتاب:F20/2
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید