-


5%

مجموعه آزمونهاي كارشناسي رسمي قوه‌قضائيه رشته راه ساختمان

!Assert yourself


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786001685286

نوبت چاپ 5 -

تعداد صفحات :348

سال انتشار: 1400

قيمت :3060000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :2907000 ريال
کد کتاب:149369    محل کتاب:-F1/9 ---------- B56/2
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید