-


10%

روش طراحي تمرين يوگا

Yoga sequencing: designing transformative yoga classes


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9786007312742

نوبت چاپ 4 -

تعداد صفحات :459

سال انتشار: 1400

قيمت :2000000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :1800000 ريال
کد کتاب:149315    محل کتاب:-F31/3
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید